Malo o firmi... Koga interesuje neka pogleda!

Preduzeće „Rumaplast” je akcionarsko društvo osnovano 1976. god. kao fabrika za proizvodnju tvrdih PVC cevi. Sedište preduzeća je u Rumi, gradu sa oko 35000 stanovnika, smeštenom na raskrsnici puteva Beograd - Zagreb i Novi Sad - Šabac, te Železničkoj pruzi Beograd - Zagreb. Aerodrom „Surčin” je udaljen 45 km. Klimatski uslovi su određeni prema 45. paralelniku koji prolazi kroz sam grad.
 
Rumaplast a.d. ima proizvodne pogone na tri lokacije:

Pogon ekstruzije i brizganja se nalazi u sedištu preduzeća, Industrijska bb, sa ukupnom površinom proizvodnog, skladišnog, zatvorenog i otvorenog prostora od 33860 m.
Pogon mašinske obrade i varenja plasticnih materijala se nalazi u Rumi u Železničkoj ulici sa ukupnom površinom proizvodnog i skladišnog prostora od 6545 m.
Pogon za proizvodnju gumenih zaptivača za ukupan asortiman PVC i PP cevi se nalazi u selu Kraljevcima ukupne površine od 1200m.

Proizvodni program:

 • PVC cevi za vodovod Ø 63 - 315 mm za radne pritiske
 • 6, 10, i 16 bar-a
 • PVC cevi za kanalizaciju Ø 50 - 400 mm
 • PVC cevi za zaštitu PTT i elektro energetskih kablova
 • PE cevi za vodovod Ø 25 - 160 mm za radne pritiske 6, 10, i 16 bar-a
 • PE cevi za gas Ø 25 - 160 mm
 • PP cevi za kanalizaciju Ø 40 - 160 mm
 • PP cevi za inustrijske vodove i agresivne fluide Ø 40 - 160 mm
 • Vareni PVC spojni elementi za kanalizaciju
 • Sistemi za navodnjavanje veštackom kišom i kap po kap
 • Gumeni zaptivaci za ceo asortiman PVC i PP cevi za vodovod i kanalizaciju
 • Brizgani PP spojni elementi za kanalizaciju

 Sirovine:

 

 • PVC prah, nabavljan od „Petrohemije”- Pančevo do 1999. god. a nakon bombardovanja tog pogona nabavlja se iz uvoza
 • PE granulat i to HDPE i LDPE se nabavlja od „Petrohemije”- Pančevo
 • i iz uvoza
 • PP granulat se nabavlja od „Hipola”- Odžaci
 • Aditivi za PVC su uvoznog porekla